Camp Metsku

When:
11 October 2019 @ 17:30 – 13 October 2019 @ 14:30
2019-10-11T17:30:00+03:00
2019-10-13T14:30:00+03:00
Where:
Toivonlinna
21500 Toivonlinna
Finland
Contact:
Anton Blomberg
0400-514 080

Camp Metsku är för dej som vill komma bort från vardagen en stund och både vila, gå djupare i gudsrelationen, ha kul och umgås med vänner eller annars bara komma bort en stund. Fokuset är på god gemenskap och att komma nära Jesus i en miljö där du också får slappna av. Årets läger kommer att vara i Toivonlinna, Piikkis, ungefär 30 minuter från Åbo. Adress: Toivonlinnantie 630, Piikkis.

Varje år förundras vi över hur mycket Gud gör och hur kul Camp Metsku är! Och vi ser fram emot att i år igen få givande undervisning och gudsmöten och mycket tid att skratta och umgås tillsammans. Det finns fina möjligheter till olika aktiviteter och att vara ute i naturen, samt spel och bastu.

GÄSTTALARE:
I år har vi förmånen att ha med oss Kjartan och Eirin Sørheim med hela sin familj från Stavanger i Norge. Både Kjartan och Eirin jobbar i den stora växande Lutherska församlingen Imi-Kirken, där Kjartan leder ett internationellt arbete med lärjungaskap och ledarträning i centrum. Eirin jobbar med barnverksamheten i församlingen. De har ett stort hjärta för att se människor i alla åldrar få möta Jesus, växa i sin relation till honom och bli utrustade att beröra andra med Guds kärlek.

TEMA: ROTAD – i Kristus, Guds rike och Guds familj
Många saknar djupa rötter både andligen och mänskligt och längtar efter att bli rotade i något som inte vacklar och som bär och håller livet ut. Djupa rötter ger näring för ande, kropp och själ – och leder till överflödande liv. Temat berör hur vi blir djupt rotade i vår tro på Kristus, i hans liv och rike, och i Guds familj och den djupa gemenskapen Gud tänkt för varje kristen.

BARNPROGRAM:
Vi ordnar eget barnprogram för alla barn i två grupper: yngre barn och äldre barn/tonåringar. Vi har ett härligt gäng ledare för dem och det kommer att vara både väldigt roligt och mycket givande för alla barn och ungdomar. Kom med hela familjen!

TRANSPORT:
Alla som vill åka med gemensamma bilar till lägret startar från Metskus parkering kl 16.45. Vi ordnar transport med bilar åt så många som möjligt till självkostnadspris, men det går också väldigt bra bussförbindelser till Toivonlinna i Piikkis. Detta år får vi middag när vi kommer fram till lägergården. Middagen är från kl 17.30 framåt. Det hjälper oss när vi kommer direkt från jobb, skolor och dagisplatser osv.

Missa inte det här!

ANMÄLAN:
Görs via anmälningsformuläret på denna länk: http://tiny.cc/CampMetsku

Sista anmälningsdag är Måndag 30.9

Pris för hela lägret: 80 € vuxen / 60 € barn (7-16 år) / barn under skolåldern är gratis

RABATT: Om du är med och tjänar i något team i Metsku betalar Metsku en del av din eller ditt barns lägeravgift. Då är priset 70 € vuxen / 50 € barn (7-16 år) / barn under skolåldern är gratis.

OBS! Vi söker några som vill hjälpa till med Camp Metskus barnprogram och ungdomsprogram tillsammans med huvudledarna, och då kan du få ytterligare rabatt på din lägeravgift eller hela lägre gratis. bara av dig till oss isf!

FRÅGOR? Kontakta Metskus kansli: metsku@metsku.fi / 0400-514 080.

ENGLISH:

Camp Metsku is for you who want to get a way and have a rest and fun with your friends and deepen your relationship with God. Our focus is on good fellowship with one another and coming closer to Jesus in a relaxing environment. The Camp is at Toivonlinna in Piikkiö, about 30 min from Turku. Adress: Toivonlinnantie 630, Piikkiö

Every year we are amazed by how much God is at work and how fun our camp is! And we look forward again to great teaching, encounters with God and a lot of time for laughter and fellowship. There are great opportunities for different activities and to be in nature, to play games and to have sauna.

GUEST SPEAKERS:
This year we have the privilege to have Kjartan och Eirin Sørheim with their whole family with us from Stavanger in Norway. Both Kjartan and Eirin work in the big growing Lutheran church Imi-kirken, where Kjartan is leader for the international work with discipleship and leader training. Eirin works with the Kids-ministry in the church. They have a big heart for seeing people in all ages encounter Jesus, grown in their relationship to him and be equipped to touch other’s with God’s love.

THEME: ROOTED – in Christ, the Kingdom and the family of God.
Many lack deep roots both spiritually and as humans and long to be deeply rooted in something that doesn’t shake and that carries and lasts throughout life. Deep roots give nourishment to spirit, soul and body – and lead to overflowing life. The theme touches upon how we become deeply rooted in Christ, his life and kingdom, and in the family of god and the fellowship God has meant for every Christian.

KIDS PROGRAM:
There’s a dedicated program for all kids in two groups: Younger kids and older kids/teenagers. We have a wonderful team of leaders for them and it will be both a lot of fun and really meaningful for all kids and young people.

TRANSPORT:
Those who want to drive to the camp with other cars start from Metsku’s parking at 16.45. We will arrange transportation for as many as possible. However, there are very good bus connections to Toivonlinna, Piikkiö.This year we will start our camp by having dinner. The dinner will be served from 17.30 onwards. This will be nice since we all come to the camp directly from work places, schools and day care places.

Don’t miss this opportunity!

REGISTRATION:
via this link: http://tiny.cc/CampMetsku

The last day for registration is Monday the 30th of September

The prices for the whole camp are: 80€ adults / 60 € children (7-16 years) / children under school age are free.

DISCOUNT: If you are serving regularly in a team in Metsku we will pay part of your or your child’s registration fee. In that case the prices will be 70 € adults / 50 € children (7-16 years) / children under school age are free.

NOTE! We are looking for a few people who could help with the kids’ program and youth program during the camp together with the main leaders and then you get a further discount of the price or the whole camp for free. Just let us know if you want to help!

QUESTIONS? Contact our office: metsku@metsku.fi / 0400-514 080.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
This entry was posted in . Bookmark the permalink.