Metskus Retreat 2020

When:
3 April 2020 @ 17:00 – 5 April 2020 @ 14:00
2020-04-03T17:00:00+03:00
2020-04-05T14:00:00+03:00
Where:
Herrgården Villa Ljunghäll i Toivonlinna, Piikkis
Toivonlinnantie 630
21500 Kaarina
Finland

Vi vill inbjuda dig att komma med på Metskus tysta retreat denna vår, speciellt du som längtar efter att komma bort en stund från vardagen för att vila och möta Gud.

RETREAT:
Retreat betyder att dra sig undan med syftet att låta tankarna stilla sig, få tid att vara med Gud och lyssna in honom i en rofylld miljö. Fokus är på Gud, den egna Gudsrelationen och att vila och vara buren i hans närvaro.

Hela retreaten bygger på att man får vila i en fast struktur som leds av retreatledarna och där man själv inte behöver anstränga sig, producera eller prestera någonting. Dagsrytmen innehåller regelbundna bönetider, korta undervisningar/reflektioner, tid för vila och att till exempel vara i naturen, ha egen tid med Gud, Bibelmeditation och nattvardsmässa. Man bestämmer själv hur mycket av den strukturerade verksamheten man deltar i. Det finns också möjlighet till personligt samtal för den som önskar det.

En tyst retreat innebär att vi efter inledningen och information på fredagkväll inleder tystnad och inte pratar med varandra fram till lunchen på söndag. Retreaten passar bra både för att prova på en tyst retreat för första gången och för dem som deltagit i en retreat förut.

GÄST:
Som gäst och vägledare har vi detta år igen med oss Joel Appelfeldt från Kållandsö i Sverige. Joel är medlem av Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby och har lång erfarenhet av retreater. Han har också varit med och startat Antonios-gården, en liten ekumenisk retreatmiljö på Kållandsö.

TEMA FÖR RETREATEN:
Störst av allt är kärleken – om kärleken till Gud, din nästa och skapelsen.

PLATS:
Retreaten ordnas också detta år på den stämningsfulla Herrgården Villa Ljunghäll i Toivonlinna, Piikkis, ungefär 30 minuter från Åbo. Platsen är vackert belägen vid vatten och området är stort och ger möjlighet att njuta av naturen och finna egen ro. Adressen är: Toivonlinnantie 630, Piikkis.

VIKTIGT OM TYSTNADEN:
Tystnaden blir för många en upptäckt och en frihet där Gud får vara den som talar och handlar i våra liv. Vi har märkt att de allra flesta stornjuter av att vara med på en tyst retreat även om man inte är den “tysta typen” – så våga prova på!

Att gå in i tystnaden kan tyvärr vara påfrestande för vissa, till exempel om du varit deprimerad eller psykiskt sjuk så kan en tyst retreat upplevas tung. Det här ber vi dig ta i beaktande och fundera över innan du anmäler dig. Samtidigt kan en retreat ge mycket vila och göra mycket gott för oss i olika livsskeden.

PRAKTISK INFORMATION:
Metskus retreat är i första hand för dem som är aktiva i församlingens verksamhet, därför ges förtur åt dem. ALLA är dock välkomna att anmäla sig och vi meddelar sedan om hur anmälningsläget är.

ANMÄLNING:
Vi återkommer snart med mera information om hur man anmäler sig. Om du har frågor, kontakta Metskus kansli: metsku@metsku.fi eller 0400-514080. På grund av retreatens form så är det tyvärr inte möjligt att delta med barn.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
This entry was posted in . Bookmark the permalink.