NYHETER - NEWS

Läs vad som är på gång i Metsku - Check what's coming up in Metsku

Metsku nyheter v. 20

”Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus.”-Romarbrevet 8:1   Hej, SÖNDAG 19.5. kl 11 – GUDSTJÄNST  Välkommen på vår gudstjänst kl 11. Ama Acquah predikar och vi fortsätter med vårt tema ’Slutet, Himlen & evigheten…’ OBS! Ingen söndagsskola denna söndag. Kyrkkaffe och gemenskap efter gudstjänsten. Välkommen med! PÅ GÅNG: METSKUS SOMMARSAMLINGAR Sommarsamlingarna hålls igen varannan Läs mer om Metsku nyheter v. 20[…]

Metsku nyheter v.19

”Nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då ska vi se ansikte mot ansikte.Nu förstår jag bara till en del, men då ska jag känna fullkomligt, så som jag själv blivit fullkomligt känd.”  – 1 Kor 13:12 Hej, SÖNDAG 12.5. kl 11 – MORSDAGSGUDSTJÄNST  Välkommen på vår morsdagsgudstjänst kl 11. Stefan Forsbäck predikar och vi fortsätter med vårt tema ’Slutet, Himlen & Läs mer om Metsku nyheter v.19[…]

Metsku nyheter, v. 18

Jesus sade till honom: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.”  – Joh. 14:6Hej, SÖNDAG 5.5. kl. 11 – GUDSTJÄNST  Välkommen på vår gudstjänst kl. 11. Anna Stenlund-Degbey predikar och vi fortsätter med vårt tema ’Slutet, Himlen & evigheten…’Söndagsskolan Himlakul för barnen. Kyrkkaffe och gemenskap efter gudstjänsten. Välkommen med! PÅ GÅNG: Läs mer om Metsku nyheter, v. 18[…]

Metsku nyheter, v. 16

Hej, TORSDAG 18.4. kl. 18 – SKÄRTORSDAGENS GUDSTJÄNSTVälkommen på Skärtorsdagens gudstjänst på torsdagkväll 18.4.. kl 18. Stefan Forsbäck predikar och vi fokuserar på påskens budskap genom sånger, Bibeltexter och bön.  SÖNDAG 21.4. kl. 11 – PÅSKSÖNDAGENS GUDSTJÄNST Välkommen på Påsksöndagens Uppståndelsegudstjänst kl. 11. Stefan Forsbäck predikar. OBS! Ingen söndagsskola denna söndag. Kyrkkaffe och gemenskap efter gudstjänsten.  PÅ GÅNG: LÖRDAG Läs mer om Metsku nyheter, v. 16[…]

Metsku nyheter, v. 15

”Sjung till Herren en ny sång, hans lov i de trognas församling!” – Psalm 149:1Hej, FREDAG 12.4. kl 19 – METSKU YOUTH Nu på fredag kl 19 kommer Metsku Youth att samlas i kyrkan igen. OBS! Alla gamla och nya MY-unga är varmt välkomna på en kväll med roligt program, bra gemenskap och tid med Gud.   SÖNDAG 14.4. kl. 11 – GUDSTJÄNST & FÖRSAMLINGSKONFERENS Läs mer om Metsku nyheter, v. 15[…]

Metsku nyheter, v. 14

”Han sade: ”Kom!” Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus.”  – Matt. 14:29Hej, SÖNDAG 7.4. kl. 11 – GUDSTJÄNST Kom med på en spännande Gudstjänst söndag kl. 11. Vår gästpredikant Fredrik Martin kommer från Ekenäs Pingstförsamling där de fått se församlingen växa och Gud verka på ett mäktigt sätt! OBS! Ingen söndagsskola denna söndag. Kyrkkaffe med gemenskap efter Läs mer om Metsku nyheter, v. 14[…]