NYHETER - NEWS

Läs vad som är på gång i Metsku - Check what's coming up in Metsku

Metsku nyheter, v. 29-30

”Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd.”-Ordspråksboken 3:5 SÖNDAG 28.7. kl 18 – SOMMAR GUDSTJÄNST Välkommen på vår sommar gudstjänst kl 18. Anton Blomberg gör predikodebut och fortsätter predika om vårt tema ”Jag Är”. Kyrkkaffe och gemenskap efter gudstjänsten. Välkommen med! PÅ GÅNG: METSKUS SOMMARGUDSTJÄNSTERVälkommen på våra sommargudstjänster under sommaren! Läs mer om Metsku nyheter, v. 29-30[…]

Metsku nyheter v. 25-26

”Bekymra er alltså inte för morgondagen, för morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.”-Matteus 6:34 SÖNDAG 30.6. kl 18 – SOMMAR GUDSTJÄNST Välkommen på vår sommar gudstjänst kl 18. Anna Stenlund-Degbey predikar. OBS! Ingen söndagsskola denna sommar, vi börjar igen i höst. Kyrkkaffe och gemenskap efter gudstjänsten. Välkommen med! PÅ GÅNG: Läs mer om Metsku nyheter v. 25-26[…]

Metsku Nyheter v. 23-24

”Räkna med honom på alla dina vägar, så skall han göra dina stigar jämna.”-Ordspråksboken 3:6 SÖNDAG 16.6. kl 18 – SOMMAR GUDSTJÄNST Välkommen på vår sommar gudstjänst kl 18. Stefan Forsbäck predikar. OBS! Ingen söndagsskola denna söndag. Kyrkkaffe och gemenskap efter gudstjänsten. Välkommen med! PÅ GÅNG: METSKUS SOMMARGUDSTJÄNSTER Välkommen på våra sommargudstjänster under sommaren! Sommargudstjänsterna har vi varannan Läs mer om Metsku Nyheter v. 23-24[…]

Metsku nyheter v. 20

”Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus.”-Romarbrevet 8:1   Hej, SÖNDAG 19.5. kl 11 – GUDSTJÄNST  Välkommen på vår gudstjänst kl 11. Ama Acquah predikar och vi fortsätter med vårt tema ’Slutet, Himlen & evigheten…’ OBS! Ingen söndagsskola denna söndag. Kyrkkaffe och gemenskap efter gudstjänsten. Välkommen med! PÅ GÅNG: METSKUS SOMMARSAMLINGAR Sommarsamlingarna hålls igen varannan Läs mer om Metsku nyheter v. 20[…]

Metsku nyheter v.19

”Nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då ska vi se ansikte mot ansikte.Nu förstår jag bara till en del, men då ska jag känna fullkomligt, så som jag själv blivit fullkomligt känd.”  – 1 Kor 13:12 Hej, SÖNDAG 12.5. kl 11 – MORSDAGSGUDSTJÄNST  Välkommen på vår morsdagsgudstjänst kl 11. Stefan Forsbäck predikar och vi fortsätter med vårt tema ’Slutet, Himlen & Läs mer om Metsku nyheter v.19[…]

Metsku nyheter, v. 18

Jesus sade till honom: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.”  – Joh. 14:6Hej, SÖNDAG 5.5. kl. 11 – GUDSTJÄNST  Välkommen på vår gudstjänst kl. 11. Anna Stenlund-Degbey predikar och vi fortsätter med vårt tema ’Slutet, Himlen & evigheten…’Söndagsskolan Himlakul för barnen. Kyrkkaffe och gemenskap efter gudstjänsten. Välkommen med! PÅ GÅNG: Läs mer om Metsku nyheter, v. 18[…]

Metsku nyheter, v. 16

Hej, TORSDAG 18.4. kl. 18 – SKÄRTORSDAGENS GUDSTJÄNSTVälkommen på Skärtorsdagens gudstjänst på torsdagkväll 18.4.. kl 18. Stefan Forsbäck predikar och vi fokuserar på påskens budskap genom sånger, Bibeltexter och bön.  SÖNDAG 21.4. kl. 11 – PÅSKSÖNDAGENS GUDSTJÄNST Välkommen på Påsksöndagens Uppståndelsegudstjänst kl. 11. Stefan Forsbäck predikar. OBS! Ingen söndagsskola denna söndag. Kyrkkaffe och gemenskap efter gudstjänsten.  PÅ GÅNG: LÖRDAG Läs mer om Metsku nyheter, v. 16[…]