Bönevecka, 18-22 Januari kl. 9-10

Vi brukar i Metsku börja året med en bönevecka för att ställa vårt fokus på Jesus och be Gud om vägledning, väckelse och hjälp för ett nytt år. Du kan delta endera genom att reservera tid att be hemma en stund en viss dag eller varje dag, eller komma med på bönen i kyrkan.

Vi kommer nästa vecka, 18-22 januari att ha bön i kyrkan varje morgon från kl. 9-10, och på onsdag kl. 16-17. Skulle det komma fler än 10 personer så delas man i flera grupper i helt skilda utrymmen. En del av tiden används för att be tillsammans och en del för att stanna upp och för sig själv vara inför Gud, söka honom, eller läsa Bibeln.


Om du deltar hemifrån uppmuntrar vi dig att reservera tid i din kalendern och sätta påminnelser för den dag/dagar du vill be!


Här är några böneämnen man kan be för som vi i Metsku upplever som viktiga:

– Väckelse – att människor vaknar upp från ljumhet och likgiltighet till Gud, eller en halvhjärtad överlåtelse till honom.
– Omvändelse – Att vi skulle bli mer medvetna om syndens allvar och behovet att vända oss tillbaka till Gud och följa Jesus helhjärtat.
– Att vi alla och även nya människor skulle få lära känna Jesus och hans nåd och kärlek på ett ännu djupare sätt.
– Att Guds rike får spridas med den förvandling, frälsning, helande, upprättelse och liv det hämtar.
– Att Coronapandemin får bromsas ocj stävjas fort och att de som lider på olika sätt skall få hjälp.
– Be attt Gud får verka inovh genom Metsku för att hjälpa människor, speciellt för de nya satsningarna: 1) Enter – Ledarskolan, 2) Äktenskapskursen, 3) nya utåtriktade öppna gemenskaper.—

Sök HERREN medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära. Den ogudaktige må överge sin väg, den orättfärdige sina tankar och vända om till HERREN, så skall han förbarma sig över honom, och till vår Gud, ty han skall ge mycken förlåtelse.

Jesaja 55:6–7
FacebooktwittermailFacebooktwittermail