Metsku nyheter vecka 3

Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. 1 Petr. 4:10 

Hej!

SÖNDAGSGUDSTJÄNST (via Zoom och Youtube)

Vi samlas för gudstjänst via Zoom och Youtube inkommande söndag 24.1.2021 klockan 11. Denna söndag är det Stefan Forsbäck som fortsätter på det spännande temat ”Take your place”. Välkomna med!

Inloggningsuppgifterna för Zoom och länken till Youtubesändningen hittar du i Åbo Metsku-gruppen på Facebook.

BÖN I KYRKAN OCH PÅ ZOOM

Välkomna att be tillsammans med oss på zoom på måndagar kl. 9-10 och i kyrkan på onsdagar kl. 16-17. Inloggningsuppgifterna för Zoom och hittar du i Åbo Metsku-gruppen på Facebook.

METSKU YOUTH

På fredagar kl. 18-20, för 10-14 åringar. Vi samlas varannan fredag, nästa gång är fredagen den 29.1.2021 . Programmet består av lekar, undervisning, något att äta och så umgås vi tillsammans. Välkomna med!

 ENTER – Metskus Ledarskola

Spännande nyheter: 8 februari startar Metskus nya ledarskola, som kommer att gå var tredje vecka under hela våren! Ledarskolan är till för varje kristen som vill växa i sitt lärjungaskap och upptäcka sina gåvor och utrustas i sin uppgift i Guds rike. Vi tror att ALLA är kallade att vara ledare på något plan i livet: i familjen, i relationer, i en liten grupp eller kanske i en större organisation. Alla kan också växa i sitt ledarskap. Vi längtar efter att få se människor finna sin plats i Guds stora plan och vi längtar efter att få se Kristi kropp fungera och växa sig stark i Metsku. Det här börjar och har sin kärna i vårt dagliga lärjungaskap och i vår relation till Jesus. Det är startpunkten för en spännande resa av tillväxt och utrustande. Boka redan nu in datumen för våren i din kalender! Var tredje måndag fr.o.m. 8.2  (1.3, 22.3, 12.4, 3.5, 24.5) 

FÖRRA VECKANS PREDIKAN

Använd gärna dessa frågor som stöd för att fördjupa dig i den undervisning med temat ”De fem tjänsterna Jesus ger till församlingen” som Stefan Forsbäck delade med oss i söndagens gudstjänst. Gå igenom frågorna ensam eller i grupp, medan eller efter att du lyssnat på predikan. Länken till gudstjänsten hittar du på Metskus Youtubekanal. 

1. Vad kan hindra oss från att verka i de gåvor Jesus gett åt oss?

2. Vad är det för speciellt med Efesierbrevets karaktär jämfört med andra brev i Nya testamentet och vad är temat för brevet? På vilket sätt är det relevant för oss som församling idag?

3. Läs följande bibelställen: Ef. 4:7 och 4:11-16 och fundera kring varför Gud har gett församlingen de fem tjänstegåvorna och vad hans syfte med dem är.

4. Fundera för dig själv eller tillsammans med andra över i vilken av tjänstegåvorna du kan se dig själv.

5. På vilket sätt tar sig alla de fem tjänstegåvorna uttryck i Jesus själv?

Bibelställen: Ef 4:1-16, Rom 5:8, 1 Petr. 4:10

FacebooktwittermailFacebooktwittermail