Metsku nyheter v. 31-32


Hej!


SOMMARSAMLING


Det blir sommarsamling hemma hos Annika Lahtinen tisdagen den 10.8. kl.18. Välkomna med!


Anmäl dig via Metskus Kansli: 0400-514080 eller metsku@metsku.fi

SOMMARGUDSTJÄNST

Vi samlas för gudstjänst i kyrkan söndagen den 15.8. klockan 18.

Det är Anna Stenlund-Degbey som delar ordet med oss. Välkomna med!


Vi försöker hålla gudstjänsten trygg för alla genom att endast delta om man är frisk, tvätta händerna och hålla avstånd till varandra. Ansiktsmask är fortfarande en rekommendation men inget tvång och personer som har svårt att andas med mask eller av andra hälsoskäl inte kan använda mask behöver inte ha det.

MERKITYS-KAMPANJEN

Metsku kommer att delta i en reklamkampanj som är ett samarbete mellan flera friförsamlingar och lutherska församlingar i Åbo. Kampanjen har som syfte att göra Jesus och hans ord synliga på tiotals reklamplatser runt om i staden. Kampanjen startar den 9:e augusti och pågår under fyra veckor. Under de veckorna kommer några av de mest berörande orden av Jesus att synas på led-skärmar och reklamplatser vid busshållplatser, bussarnas reklamskärmar, på banderoller i centrum och även på sociala medier och nätsidor. Kampanjens budskap kommer uppskattningsvis att ses upp till en miljon gånger. Kampanjen bekostas helt och hållet genom gåvor från privatpersoner och församlingar. Bifogat hittar du ett infoblad om kampanjen och hur du kan stöda den!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail