Metsku nyheter vecka 45

VECKOBÖN


Vi samlas och ber i kyrkan varje onsdag kl 18-19. Vi ber för både aktuella böneämnen i församlingen och människors personliga förbönsämnen.

Välkomna med!

SÖNDAGSGUDSTJÄNST

Vi samlas till Farsdagsgudstjänst i kyrkan söndagen den 14.11. klockan 11. Det är Andreas Forsbäck som delar ordet med oss kring temat Transforming. Välkomna med!


OBS! ingen Himlakul för barnen. Följande datumen för Himlakul är: 21.11. och 5.12. 


Vi försöker hålla gudstjänsten trygg för alla genom att endast delta om man är frisk, tvätta händerna och hålla avstånd till varandra. Ansiktsmask är fortfarande en rekommendation men inget tvång och personer som har svårt att andas med mask eller av andra hälsoskäl inte kan använda mask behöver inte ha det.

FÖRRA VECKANS PREDIKAN

 Frågor till predikan 7 november, Hur nå ut med ditt vittnesbörd

Bibelställen: 1 Petr 3:15-17, Apg 26:4-23, 1 Kor 3:4-8

1. Ta en stund och fundera: Varför är just jag kristen idag? Vad vill jag ge vidare av det jag fått av Gud, hur kan jag förmedla det?

2. Vad säger 1 Petr 3:15-17 oss om att dela vårt vittnesbörd? Varför är det viktigt? Vad kan vara utmanande? När kan man öva sig, eller är det inte viktigt för dig att öva sig?

3. I Apg 26:4-23 kan vi ana ett före – förändring – efter. På vilka andra sätt kan man dela sitt vittnesbörd?

4. Har du delat ditt vittnesbörd? Hur gick det? Vad kan du tänka på nästa gång? Diskutera och bolla gärna tankar med någon annan.

5. Varför är det viktigt att inte själv känna fördömelse efter eller kommunicera fördömelse i sitt vittnesbörd?

6. Vilka gränser har du för att dela ditt vittnesbörd? Vilka nämndes i predikan? Hur kan du utmana dig?

7. Varför är temperament (till exempel att vara introvert och extrovert) och att vara frimodig skilda saker?

8. Vad kan ”the God factor” vara då vi vittnar? Har du annars upplevt det i ditt liv, på andra sätt?

9. Hur har ditt vittnesbörd förändrats genom åren? Varför är det viktigt att vara autentisk?

10. Andra vattnar och planterar, Gud ger växten. Vem upplever du att har vattnat och planterat i ditt liv?

11. Varför är det viktigt att visa omsorg när man vittnar? Några exempel nämndes, kan du komma på eller har du upplevt fler?

FacebooktwittermailFacebooktwittermail