Metsku nyheter vecka 1

SÖNDAGSGUDSTJÄNST


Vi samlas till gudstjänst i kyrkan och på Youtube söndagen den 9.1.2022 klockan 11. Det är Stefan Forsbäck som delar ordet med oss. Välkomna med!


Under de rådande omständigheterna med coronapandemi är det viktigt att vi alla tar vårt ansvar för att stävja smittspridningen trots att regionförvaltningsverkets nya restriktioner för samlingar och sammankomster inte direkt gäller gudstjänster arrangerade av religionssamfund. 


Vi kommer därför tillsvidare att fortsätta samlas till gudstjänst men samtidigt iaktta alla tänkbara försiktighetsåtgärder.


Vi kommer från och med inkommande söndag att: 


1. Streama gudstjänsterna på YouTube för dem som vill följa gudstjänsten hemifrån. 


2. Inte servera kyrkkaffe efter gudstjänsten.

3. Inte ordna söndagsskolan Himlakul.

4. Begränsa antalet gudstjänstbesökare till 1/5 av kyrkans maxkapacitet. 


Det är fortsättningsvis under rådande omständigheter ytterst viktigt att man är fullständigt frisk och symptomfri om man deltar i gudstjänsten. 

Vi uppmuntrar alla att bära mask under hela gudstjänsten, att tvätta och desinficera händerna och att endast sitta med sin egen familj och hålla ett tryggt avstånd till andra besökare.