Metsku nyheter vecka 2

VECKOBÖN


Vi samlas och ber i kyrkan på onsdag kl 18-19. Vi ber för både aktuella böneämnen i församlingen och människors personliga förbönsämnen. Välkomna med!


Det är fortsättningsvis under rådande omständigheter ytterst viktigt att man är fullständigt frisk och symptomfri om man deltar i bönen. Vi uppmuntrar alla att bära mask, att tvätta och desinficera händerna och hålla ett tryggt avstånd till andra besökare. 

METSKU YOUTH


Metsku Youth samlas sista gången för terminen på fredagen den 17.12. kl. 18-20.30 i kyrkan. Metsku Youth riktar sig till 10-14 åringar och programmet består av lekar, undervisning, något att äta och så umgås vi tillsammans. Välkomna med!


Det är fortsättningsvis under rådande omständigheter ytterst viktigt att man är fullständigt frisk och symptomfri om man deltar. Vi uppmuntrar alla att bära mask, att tvätta och desinficera händerna och hålla ett tryggt avstånd till andra besökare. 

SÖNDAGSGUDSTJÄNST

Vi samlas till gudstjänst i kyrkan och på Youtube söndagen den 16.1.2022 klockan 11. Det är Ama Acquah som delar ordet med oss. Välkomna med!
Under de rådande omständigheterna med coronapandemi är det viktigt att vi alla tar vårt ansvar för att stävja smittspridningen trots att regionförvaltningsverkets nya restriktioner för samlingar och sammankomster inte direkt gäller gudstjänster arrangerade av religionssamfund. 


Vi kommer därför tillsvidare att fortsätta samlas till gudstjänst men samtidigt iaktta alla tänkbara försiktighetsåtgärder.


Vi kommer att: 


1. Streama gudstjänsterna på YouTube för dem som vill följa gudstjänsten hemifrån. 


2. Inte servera kyrkkaffe efter gudstjänsten.

3. Inte ordna söndagsskolan Himlakul.

4. Begränsa antalet gudstjänstbesökare till 1/5 av kyrkans maxkapacitet. 


Det är fortsättningsvis under rådande omständigheter ytterst viktigt att man är fullständigt frisk och symptomfri om man deltar i gudstjänsten. Vi uppmuntrar alla att bära mask under hela gudstjänsten, att tvätta och desinficera händerna och att endast sitta med sin egen familj och hålla ett tryggt avstånd till andra besökare.