7 oktober 2016

Förbön

Förbönsteamet är en plats där vi får bära varandras bördor på ett konkret sätt. Vi tror att det är viktigt att stödja varandra i församlingen, och att ett sätt att göra detta är att be för varandras behov. Vi vill lyfta upp varandras sorger och glädjeämnen till Gud, som har lovat att höra bön: ”Och vår frimodiga tro på Gud är denna: om vi ber honom om något efter hans vilja, så hör han oss.” 1 Joh 5:14
Att tjäna i förbönsteamet går i praktiken till så här: Vi tjänar en person per söndag. När det är din tur kommer du lite tidigare till gudstjänsten för att ta del i den allmänna förbönen före gudstjänsten börjar. Sedan i gudstjänsten, efter predikan, går du och sitta längst bak i salen, på ”förbönssoffan” tillgänglig att be med den som känner att den gärna vill få förbön, så länge som gudstjänsten ännu pågår (oftast 10-15 minuter). Vi hjälper också till en gång i månaden med att duka nattvardsbordet och städa upp det efteråt.
Att bära upp varandra i bön är ett privilegium och en välsignelse både för förebedjaren och den som vill ha förbön! Om du är intresserad att gå med i teamet, kontakta Sara Pratt: sara.irene.pratt (at) gmail (dot) com