23 maj 2019

Metsku Youth

Metsku Youth är en ungdomssamling som hålls varannan fredag kl 18-20.30 i Metsku (för åldern 10-14).

Vi vill satsa på de unga, visa hur värdefulla de är och hur viktiga de är för Gud och för oss. Vi vill hjälpa barnens personliga tro växa fram, visa att alla behövs, alla är viktiga och att alla har en plats under gudstjänsten. Vi vill skapa ett förtroende hos dem så att vi genom att vara exempel kan stöda dem på deras väg tillsammans med Jesus.

En vanlig Metsku Youth kväll består av: bön, lekar, undervisning, gemenskap och något gott att äta.

Vid eventuella frågor kontakta:

metsku@metsku.fi

eller


metskuyouth@gmail.com