7 oktober 2016

Tech

Techteamet ansvarar för den tekniska utrustningen i kyrkan. Eftersom Metsku är en mycket modern församling i Åbo har vi en viktig roll i att göra gudstjänsterna så enkla och bekväma att uppleva som möjligt, allt från ljudet i kyrkan till de publicerade inspelningarna av predikan som publiceras på webben efteråt.

Uppgifter relaterade till teamet är att mixa ljudet för Lovsånsteamet, visa sångtexterna, banda in predikan samt andra små tekniska uppgifter i samband med Metskus evenemang. Ingen förkunskaper om ljudmixning eller annan speciell datorkunskap krävs för att hänga med.

Om någon vill gå med har vi alltid en person som sitter med och lär upp nya medlemmar så länge de vill, ända tills de känner sig bekväma i sin uppgift. Intresserad av att höra mer? Tveka inte att fråga!

Kontakperson:
Benjamin Österholm: benjaminosterholm (at) hotmail (dot) com