7 oktober 2016

Tolkning

Vi vill att alla i vår församling skall känna sig välkomna och inkluderade. Därför tolkas alla våra gudstjänster till engelska. Vi tolkar alla gudstjänster och event simultant.

 

Kontaktperson:
Sten Lindholm
lindholm.sten (at) gmail (dot) com