7 oktober 2016

Välkommen!

Vi vill skapa en välkomnande atmosfär i Metsku! Vårt fokus är människorna och att alla ska känna sig sedda och välkomna. Vi välkomnar vid dörren, pratar med människor och ser till att alla hittar det som de behöver. Vi tar också hand om praktiska uppgifter i samband med gudstjänsten, som att ta upp kollekt.

Om du har frågor eller är intresserad av att komma med i välkomstteamet så kan du kontakta kansliet (metsku@metsku.fi). Varmt välkommen med i vårt team!