Lifegroup day!

Lifegroup day!

Kom med på en spännande dag om Lifegrupper!

Det här är för alla som vill ha en Lifegrupp att dela livet och tron i och för alla som redan har. Vi kommer att inspirera och undervisa om hur man kan göra smågrupper på olika sätt, men framför allt på ett sätt som gör det enkelt att både dra en grupp och vara med i en. Det finns verktyg, nycklar och modeller för hur en grupp kan vara både väldigt meningsfull och givande att vara med i och där vi samtidigt växer både som människor och Jesu lärjungar.

Kom med du också 2.3.2024 kl.10-15.30!

Anmäl dig här senast 29.2: https://forms.gle/vkruq3hiSPZiFEje8

Program:

10.00 Drop-in och kaffe
10.30 Undervisning/Input & diskussion
12.00 Lunch i Metsku
13.00 Undervisning/Input & diskussion
14.00 Kaffe
14.30 Undervisning/Input & diskussion
15.30 Avslutning (senast vid denna tid)

Join us for an exciting day on Lifegroups!

This is for anyone who wants a Life Group to share life and faith in and for anyone who already has one. We will inspire and teach on how to do small groups in different ways, but above all in a way that makes it easy to both run a group and be part of one. There are tools, keys and models for how a group can be both very meaningful and rewarding to be in and where we simultaneously grow both as individuals and disciples of Jesus.

Join us on March 2, 2024 at 10-15.30!

Sign up here February 29th the latest: https://forms.gle/vkruq3hiSPZiFEje8

Program:

10.00 Drop-in and coffee
10.30 Teaching/Input & discussion
12.00 Lunch in Metsku
13.00 Teaching/Input & discussion
14.00 Coffee
14.30 Teaching/Input & discussion
15.30 Closure (by this time at the latest)

Other events