Loppisdag / Fleamarket day

Loppisdag / Fleamarket day

Loppisdag

Första lördagen i november, 2.11, ordnar vi en loppisdag i Metsku! 

Det finns plats för alla som vill, att bidra efter egen kraft och förmåga. Ju fler vi är, desto lättare och roligare blir det. Man kan delta i planeringen och förberedelserna och/eller hjälpa till under evenemanget. Vi vill gärna veta vad just du skulle vilja göra och vilka idéer du har om vad dagen kan innehålla. 

Fyll i formuläret om du är det minsta intresserad av att vara med på ett hörn. Det kan handla om allt från att donera saker att sälja till att bära stolar eller fixa fika. Din intresseanmälan binder dig inte till något, men den hjälper oss att komma igång med planeringen. 

Intresseanmälan: https://forms.gle/mbgVPA3rYFGuHkKx9

Tillsammans kan vi göra något fantastiskt av den här dagen som får bli till välsignelse för människorna i vårt närområde! Vi siktar på att komma igång med planeringen i början av augusti.

Välkommen med!

 

Fleamarket day

On the first Saturday in November, 2.11, we organize a flea market day in Metsku! 


There is room for everyone who wants to contribute according to their own strength and ability. The more people we are, the easier and more fun it will be. You can participate in the planning and preparation and/or help out during the event. We would like to know what you would like to do and what ideas you have for the day.


Fill in the form if you are at all interested in being involved. This could be anything from donating items to sell to carrying chairs or preparing coffee. Your expression of interest does not commit you to anything, but it helps us get started with the planning.

Registration of interest: https://forms.gle/mbgVPA3rYFGuHkKx9


Together, we can make something amazing out of this day that will be a blessing to the people in our neighborhood! We aim to start planning in early August.


Welcome to join us!

Other events