Sommarsamling / Summer Gathering

Sommarsamling / Summer Gathering

Sommarsamling

Sommarens första sommarsamling blir hemma hos Alexander och Sandra Nykvist 25.6 kl.18.

Anmäl dig senast 23.6 till 0400514080 eller metsku@metsku.fi.

Meddela i samband med anmälning: namn, hur många som kommer, telefonnummer, e-post och eventuella allergier och specialdieter.

Välkommen med!

Summer Gathering

The first summer gathering will be at Alexander and Sandra Nykvist’s home on June 25 at 18.

Register by June 23 to 0400514080 or metsku@metsku.fi.

When registering, please include: name, number of participants, phone number, e-mail address and any allergies or special diets.

Welcome to join!

Other events