Sommarsamling / Summer gathering

Sommarsamling / Summer gathering

Sommarsamling

Vill du vara värd för en sommarsamling i sommar?

Under sommaren har vi gudstjänster varannan vecka och potentiellt sommarsamlingar veckorna där emellan om det finns intresse. Samlingarna brukar vara uppskattade och väldigt kul och perfekta tillfällen för att lära känna församlingen bättre.

Tanken är att samlas någon annanstans än i kyrkan för en lite mer avslappnad träff med gemenskap. Värden får välja om samlingen blir hemma eller t.ex. i en park. Serveringen kan vara väldigt enkel men det är också fritt fram att göra något mer satsat om man känner för det.

Om du är intresserad av att vara värd eller vill veta mera så kan du kontakta metsu@metsku.fi eller 0400514080.

Häng med!

Summer Gathering

Would you like to host a summer gathering this summer?

During the summer we have Sunday services every other week and potentially summer gatherings in the weeks in between if there is interest. The gatherings are usually appreciated and very fun and perfect opportunities to get to know the congregation better.

The idea is to gather somewhere else than in the church for a slightly more relaxed meeting with fellowship. The host can choose whether the gathering will be at home or e.g. in a park. The food can be very simple but you are also free to do something more elaborate if you feel like it.

If you are interested in hosting or want to know more, you can contact metsu@metsku.fi or 0400514080.

Welcome to join!

Other events