Ministry teams

Tjäna med dina gåvor

 

Här får du en inblick i olika team och möjligheter att vara med och göra något roligt och meningsfullt i Metsku! Bekanta dig med alla olika delar av vårt arbete. Vad får ditt hjärta hoppa till av glädje!

Välkommen med!

Välkommen

Förbön

Söndagsskola

Musik

Tolkning

Tech

Café

Youth & teens

Välkommen

 Möta varandra

Vi vill skapa en välkomnande atmosfär i Metsku! Vårt fokus är människorna och att alla ska känna sig sedda och välkomna. Vi tar också hand om praktiska uppgifter i samband med gudstjänsten. Tycker du om att ta emot nya människor i gemenskapen? Kom gärna med i välkomsteamet!

Vill du vara med i teamet?

Om du har frågor eller är intresserad av att gå med i vårt team ta kontakt via kansliet och sedan är du välkommen med i välkomstteamet.

Söndagsskola

Himlakul!

Vi vill att varje barn ska få lära känna Jesus, lära sig mer om Bibeln och den kristna gemenskapen på ett åldersanpassat och roligt sätt. Vi sjunger, leker, pysslar och pratar om Jesus. Trivs du med att jobba med barn? Välkommen med i Himlakul-teamet!

”Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, för Guds rike tillhör sådana som de.” Mark. 10:14

Läs mer om Himlakul >>

Vill du vara med i teamet?

Om du har frågor eller är intresserad av att gå med i vårt team ta kontakt via kansliet.

Tolkning

 Inkludera alla

Vi vill att alla i vår församling skall känna sig välkomna och inkluderade. Därför tolkas alla våra gudstjänster till engelska. Vi tolkar alla gudstjänster och evenemang simultant.Är du bra på svenska och engelska? Kom gärna med i tolkningsteamet!

Vill du vara med i teamet?

För att få veta mer om tolkningsteamet eller anmäla ditt intresse kontakta kansliet.

Café

 Varm gemenskap

Kyrkkaffet är en viktig del av Gudstjänsten där vi har möjlighet att umgås och dela gemenskap med varandra. Vi som team vill göra det möjligt för dig att stanna och äta gott, salt och sött, samtidigt som du får dela liv med andra kristna. Tycker du om att baka eller vill se till att människor får trivas? Välkommen med i caféteamet!

Vill du vara med i teamet?

Har du frågor eller är intresserad av att vara med i vårt team kontakta kansliet.

Förbön

 Bär varandras bördor
I förbönen bär vi tillsammans fram inför Gud det du vill att vi skall be för, vad än det handlar om. Vi tjänar i förbön i slutet av gudstjänsten och ber för människor och deras olika behov. ”Och vår frimodiga tro på Gud är denna: om vi ber honom om något efter hans vilja, så hör han oss.” – 1 Joh 5:14

Vill du vara med i teamet?

Att lyfta upp varandra i bön är ett privilegium och en välsignelse, både för den som ber och för den som önskar förbön. Om du är intresserad av att vara med i förbönsteamet kontakta kansliet.

Musik och lovsång

 Innerlig tillbedjan

Lovsång är en form av tillbedjan som kan ta sig olika former och är både personlig, eftersom var och en lovsjunger från sitt hjärta, och samtidigt gemensam i och med att lovsången involverar hela församlingen i en samstämd bön. Lovsångsteamet tjänar genom att ackompanjera och leda lovsången under Metskus gudstjänster och evenemang. Hör gärna av dig om du spelar ett instrument eller sjunger och vill vara en del av lovsångsteamet!

Vill du vara med i teamet?

Om du undrar något eller vill vara med i lovsångsteamet, kontakta kansliet.

Tech

Mixning och media

Vår huvudsakliga uppgift är att mixa ljud, visa text för lovsånger och predikan, samt banda in och publicera predikan under gudstjänsterna och övriga evenemang. Ta kontakt om du vill vara med och hjälpa till med att få våra gudstjänster och evenemang att fungera tekniskt smidigt!

Vill du vara med i teamet?

Om du är intresserad och vill vara med i techteamet, kontakta kansliet. Vi låter alltid nya gå brevid och lära sig och ha en erfaren person med sig så länge de behöver.

Youth & teens

 För framtidens generation

Vi vill satsa på de unga, visa hur värdefulla de är och hur viktiga de är för Gud och oss. Vi vill hjälpa de ungas personliga tro växa fram. Brinner du för att umgås med och leda ungdomar? Vi har Youth för åldrarna 10-14 år, som träffas varannan fredag kl.18-20:30, och Teens för åldrarna 14-18 år, som träffas en lördag per månad kl.17-19. Välkommen med!

Vill du vara med i teamet?

Om du har frågor eller vill vara med och engagera dig i de unga så hör av dig till metskuyouth@gmail.com.